top of page
PERREKES (325 van 703)-bewerkt.jpg

Familie

Familie en vrienden staan voor de moeilijke opdracht om te kiezen voor de gepaste professionele begeleiding van moeder, vader, partner en vriend.


Wij vinden het noodzakelijk met elkaar te spreken. Voor een optimale werking en een begeleiding op maat, is het belangrijk om samen te zoeken naar de betekenis van het halve woord, de woedeaanval… Familie en vrienden reiken ons het levensverhaal aan vanuit hun beleving.


Wij trachten te begeleiden in de lijn van dat verhaal om als het kan aansluitend een continuüm te vormen. Opdat een vertrouwensrelatie kan ontstaan en groeien, vinden er regelmatig formele en/of informele familiegesprekken en familiebijeenkomsten plaats. We bieden tevens de mogelijkheid aan om deel te nemen aan intervisies.

bottom of page