top of page
2.png
Aan het monument op het Martelaarsplein
(Place des Martyrs) in Brussel.

Op 24 mei 2024 tussen 13.00h en 14.00h zullen Atelier Leon en vzw Huis Perrekes elke voorbijganger uitnodigen om samen te spreken, te luisteren, te bewegen, te dansen, te zingen, even stil te staan ….

 

Dit initiatief groeide vanuit verbinding tussen diverse sectoren, organisaties en mensen die in het kader van de nakende verkiezingen zich willen tonen en hun stem letterlijk willen laten horen voorbij hokjes en kaders. OMDAT WIJ BEZORGD ZIJN OM HET GOEDE LEVEN VAN IEDER EN SAMEN in deze supersnel evoluerende wereld.

We denken dan in het bijzonder aan personen met een verhoogde kwetsbaarheid en aan sectoren en actoren onder druk.

Woord: Maaike Neuville

Dans en beweging: Seppe Baeyens met Atelier Leon

Muziek: De Betties, koor van Huis Perrekes i.s.m. Stijn Kuppens van Violoncello Orchestra

bottom of page