top of page

Vorming

Medewerkers in Huis Perrekes worden intern permanent opgeleid. Naast thematische bijscholingsmomenten, wordt er veel aandacht besteed aan opleiding op de werkvloer waarbij medewerkers gestimuleerd worden om blijvend te groeien en blijvend van elkaar te leren.

 

Ieder jaar krijgen studenten vanuit verschillende disciplines de mogelijkheid om in Huis Perrekes stage te lopen. Ze kunnen er ervaring opdoen in de begeleiding van mensen met dementie binnen de context van kleinschalig genormaliseerd wonen. We nemen het ter harte om iedere student optimale leermogelijkheden te bieden. Gezien het kleinschalige karakter van Huis Perrekes zijn het aantal stageplaatsen echter beperkt.

 

Naast externe voordrachten worden er regelmatig studiebezoeken aangevraagd vanuit groepen met diverse achtergrond.

bottom of page