top of page
BenchRocking8981Edit_l.jpeg
NU-PERRE-0774-DEF.jpg

Het wiegbed

Het wiegbed is een bed waar mensen rust kunnen vinden,  gewiegd kunnen worden of zelf kunnen schommelen. Het verbindt wie slaapt met wie wiegt. Dit uniek bed maakt ook de laatste fase van het leven zo comfortabel mogelijk voor alle betrokkenen

Het bestaande bed

Huis Perrekes heeft van bij haar ontstaan de ambitie een bed te ontwerpen op maat van mensen in de laatste fase van hun leven, in het bijzonder voor mensen met dementie.

Daarom ontwierpen ze samen met hun toenmalige architect, Gerard Cools, een bed op schaal van de bewoners. Dit ontwerp met haar hoge, houten bedranden geeft een gevoel van warmte, geborgenheid en veiligheid, en zorgt ervoor dat mensen niet uit bed kunnen vallen en tegelijk toch vrij kunnen bewegen. De matras op zithoogte en de halfronde uitsnede in één van de zijden, maakt het voor de persoon met dementie mogelijk om zichzelf op te trekken uit het bed. Het bed kan opgesteld staan in de slaapkamer, maar kan evengoed dienst doen in de leefruimte zodat de gebruiker steeds in nabijheid blijft van medebewoners en begeleiders. Ergonomie en ergotherapie worden geïntegreerd in het dagelijks leven.

 

Een nieuw bed

Als volwassenen zijn we het gevoel van gewiegd te worden, verloren. We zijn te groot om in iemands armen te kunnen liggen. We geloven dat de handeling van het wiegen een heilzame en troostende werking heeft. De persoon die waakt geeft zijn aanwezigheid en nabijheid door via de zacht schommelende beweging van het bed. Het wiegen geeft betekenis aan het waken. De slapende of rustende persoon voelt het zachte wiegen en weet dat hij niet alleen is. Een ritmische beweging brengt rust. Bijkomend wordt het lichaam licht in beweging gebracht waardoor de drukpunten op het lichaam zich kunnen verplaatsen. Samen schommelen.

 

Met dit gegeven, ontwikkelde NU architectuuratelier het Wiegbed. Atelier Modest heeft deze ontwikkeling mee ondersteund en verschillende prototypes gemaakt. De sociale onderneming Levanto uit Antwerpen is verantwoordelijk voor de definitieve uitvoering. In het najaar van 2019 en begin 2020 worden er tevens zeven bedden in verschillende woon-en zorgomgevingen geplaatst om ons te verzekeren van een duurzaam gebruik in de verschillende sectoren.

Schommelen wiegt ook volwassenen in slaap

Schommelen wiegt niet alleen baby’s in slaap, maar ook volwassenen. Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat mensen beter slapen als ze heen en weer worden gewiegd.

 

Aan het onderzoek namen in totaal 12 mannen deel, die zichzelf omschreven als ‘goede slapers’. Aan hen werd gevraagd om twee dutjes van 45 minuten te doen in een donkere, rustige kamer. De eerste keer in een gewoon bed en de tweede keer in een schommelend bed. Alle vrijwilligers vielen sneller in slaap wanneer ze werden gewiegd en kwamen ook sneller in een diepere slaap terecht.

 

Mensen die op een licht schommelend bed een middagslaapje deden, vielen gemiddeld 3,5 minuut eerder in slaap dan mensen die in een stilstaand bed lagen. De resultaten kunnen verklaren waarom ouders instinctief hun baby’s in slaap wiegen en waarom we zo makkelijk in slaap vallen in een schommelstoel.

 

Het onderzoek, verschenen in Current Biology werd geleid door Laurence Bayer et al, in het Zwitserse Genève.

bottom of page