top of page
PERREKES (521 van 703)-bewerkt.jpg

Expertise

Huis Perrekes toont vanaf het prille begin de ambitie om een zorgkader te ontwikkelen vanuit een breed, ethisch, socio-cultureel en ruimtelijk perspectief.

 

Daarvoor gaat Huis Perrekes de dialoog aan met alle betrokkenen en met maatschappelijk verantwoordelijken als steeds hernieuwde aanzet om het concept verder te laten evolueren, te verrijken en vruchtbaar te maken voor in wonen geïntegreerde zorg.

 

Het continuüm kan fungeren als model voor andere organisaties, uitgaande van inclusieve zorg in de ruimtelijke ontwikkeling van dorp en stad  en in het zoeken naar een gepast antwoord op maatschappelijke evoluties, met name de begeleiding van personen met dementie en het omgaan met de vergrijzing.

Daarnaast biedt het bij uitstek gelegenheid voor studie naar de intrinsieke betekenis van architectuur voor de beleving van woon- en leefomgeving, in het bijzonder voor en rond personen met dementie. Door het innovatieve karakter van het zorgconcept, de wetenschappelijke onderbouwing en de inbedding in de ruimtelijke orde op kleinere en grotere schaal, is het een uitgelezen voorwerp voor studie in binnen- en buitenland en uitwisseling tussen diverse sectoren.

 

De visie leeft en is in voortdurende beweging. Dit maakt dat ze steeds onderwerp is van gesprek , uitwisseling en studie met de verschillende betrokkenen. Er is gelegenheid voor studiebezoeken en stages.

bottom of page