top of page

Begeleider dag

 • spilfiguur en verantwoordelijk voor de zorg en begeleiding van de bewoners tijdens de daguren.
 • werkt vanuit de visie en de geest van Huis Perrekes.
 • is volwaardig lid van een multidisciplinair team en draagt een grote mate van autonome professionele verantwoordelijkheid.

Ons aanbod


Elk huis heeft een autonoom, multidisciplinair samengesteld team dat interdisciplinair functioneert. Elk team wordt aangestuurd door een verantwoordelijke en bestaat uit zorgkundigen en verpleegkundigen, een ergotherapeut, orthopedagoog, muziektherapeut, kinesitherapeut en huisarts. Het wordt logistiek ondersteund door verantwoordelijken voor schoonmaak en onderhoud van huis en tuin.

 

Ieder observeert, luistert, kijkt en brengt in vanuit eigen deskundigheid, beleving en ervaring. De verschillende disciplines leren van elkaar en vullen elkaar aan. Alle observaties worden samengebracht tijdens overlegmomenten (dagelijkse briefings en wekelijkse teamvergadering). Op maat van elke persoon met dementie worden duidelijke, éénduidige afspraken gemaakt. Dit biedt maximale garantie op een veilig, geborgen en gestructureerd kader waarbinnen elke persoon in zijn/haar eigen mogelijkheden wordt gestimuleerd en waar nodig ondersteund.

 

Het zoeken naar een professionele houding is een boeiende uitdaging en een evenwichtsoefening. Goede zorg en begeleiding op maat van mensen met dementie is onlosmakelijk verbonden met goede zorg en begeleiding op maat van de hulpverlener.

 

De ervaring leert dat deze manier van samen werken voor elke medewerker ook een groeikans kan inhouden.

Naast de wekelijkse teamvergadering is er op regelmatige basis professioneel begeleide intervisie. Voor verantwoordelijken is er supervisie.

Achtergrond
 

 •  verpleegkunde

 •  zorgkunde

 •  ergotherapie

 •  kinesitherapie

 • logopedie

 • orthopedagogie

 • maatschappelijk werk

 • 3de of 4de graad beroepssecundair onderwijs (BSO3 of BSO4)

 • Professioneel (gerichte) bachelor (PBA)

 • HBO5 (ingericht vóór 2019)

 • Graduaat (ingericht vanaf 2019)

of gelijkwaardig door ervaring
 

Wij bieden:
 

 • een inspirerende werkomgeving die aansluit bij hetgeen leeft in de wereld, met focus op kwaliteit van leven voor alle actoren.

 • via opleiding, coaching en supervisie diverse mogelijkheden tot persoonlijke en professionele groei.

Mail je motivatiebrief en CV naar ellis.goolaerts@perrekes.be


Of schrijf naar
Huis Perrekes vzw
Zammelseweg 1
2440 Geel

bottom of page