top of page
1.jpg

Juul & Jules

… maken de cirkel rond!

Zowel in de begeleiding van mensen met dementie als in de begeleiding van opgroeiende kinderen wil Huis Perrekes zorg en begeleiding op maat bieden in het ritme van éénieder. Vanuit deze gedachte is ‘Juul en Jules’ gegroeid.

Huis Perrekes creëert mogelijkheden voor de ontmoeting tussen de ‘jonge Juul’ en de ‘oudere Jules’. Kinderen raken van in het prille begin vertrouwd met diversiteit: met ‘andere’ kinderen,  oude mensen,  mensen met dementie, hulpverleners van diverse origine….

 

Huis Perrekes wil kinderen en bewoners stimuleren in hun mogelijkheden in een geborgen en prikkelende omgeving waarin een zo groot mogelijke autonomie kan blijven bestaan. Een respectvolle belevings- en ervaringsgerichte begeleiding staat centraal. Het kind mag kind zijn.

In het verlengde van de bewuste keuze voor ontschotting en integratie in het dorp, vindt ook Juul en Jules weerklank. Zo leeft de visie van ‘Juul en Jules’ in de samenwerking met de nabij gelegen kleuter- en lagere school. Wekelijks gaan bewoners ‘tandemlezen’ met kinderen van de eerste graad. Bewoners bieden een geduldig en luisterend oor aan de beginnende lezers.

 

Maandelijks worden de schoolkinderen creatief geprikkeld tijdens een ‘atelier’. Medewerkers van Huis Perrekes bieden diverse ateliers aan rond muziek, beweging, natuur, textiel, …  waar ook bewoners en gasten van Huis Perrekes aan deelnemen. Mooie, rijke interacties tussen kind en volwassene vinden plaats en ieder wordt aangesproken op eigen mogelijkheden.

 

Tijdens tweewekelijkse repetities van De Betties komen kinderen van de tweede graad meezingen. Ze krijgen elk een plaats naast een bewoner met begeleider zodat een vertrouwensband kan groeien. Oud en jong bieden elkaar houvast. Ontluikende, spontane interacties ontstaan.

 

Kinderen van medewerkers en bewoners komen regelmatig naar Huis Perrekes om samen te spelen, te ontdekken, de Sint te ontvangen, een helpende hand te bieden…Tijdens de zomermaanden komen ze gedurende een gedurende enkele weken overdag naar Huis Perrekes.  De kinderen van baby tot tiener vormen een (h)echte groep, ze inspireren elkaar, ze groeien. In een vertrouwd kader kunnen zij zich thuis voelen, gedragen weten en verbindingen aangaan: met elkaar, met ouderen, met de begeleiders, met de natuur…

 

Bij Juul en Jules onderzoeken we de haalbaarheid van onze ambitie om kinderopvang te realiseren ‘op mensenmaat’ passend in het continuüm van Huis Perrekes.

Juul en Jules verbindt, houdt ons in beweging en maakt de cirkel rond.

bottom of page