top of page
PERREKES_KINDEREN

Medewerkers

Elk huis heeft een autonoom, multidisciplinair team dat interdisciplinair werkt.
Elk team wordt aangestuurd door een verantwoordelijke en bestaat uit zorgkundigen, verpleegkundigen, ergotherapeuten, orthopedagogen, een muziektherapeut, kinesitherapeut en huisarts. Het wordt logistiek ondersteund door verantwoordelijken voor schoonmaak en onderhoud van huis en tuin.

Medewerkers in Huis Perrekes worden intern permanent opgeleid. Naast de wekelijkse teamvergaderingen en thematische bijscholingsmomenten, wordt er aandacht besteed aan opleiding op de werkvloer waarbij medewerkers gestimuleerd worden om blijvend te groeien,  van elkaar te leren en afgestemd te werken.

Het zoeken naar een professionele houding is een boeiende uitdaging en een evenwichtsoefening. Goede zorg en begeleiding op maat van mensen met dementie is onlosmakelijk verbonden met goede zorg en begeleiding op maat van de hulpverlener.
De ervaring leert dat deze manier van samen werken voor elke medewerker ook een groeikans kan inhouden.

 

Naast de wekelijkse teamvergadering is er op regelmatige basis professioneel begeleide intervisie. Voor verantwoordelijken is er supervisie.

Actuele vacatures vindt u hier!

bottom of page